Maandelijks archief: november 2013

10 Brandende vragen aan de inspectie SZW

1. Hoe komt TNO aan onderwerpen voor een inspectie?
TNO doet dat aan de hand van analyses. Voorbeelden. daarvan zijn een ongevallen-analyse maar ook de bedrijfstakatlas van stichting Arbouw. De Sectoraanpak Bouw 2012-2015 kent vier speerpunten. Fysieke belasting, zoals duwen, tillen en trekken. Kankerverwekkende stoffen; daaronder valt onder meer kwatsstofvrij werken. Vallen van hoogte. En Arbozorg in de totale keten van de bouw (opdrachtgeverschap)

2. Komen die onderwerpen bij elke inspectie aan bod?
Doorgaans wel. Echter zijn sommige onderwerpen gedurende een korte periode het enige onderwerp van inspectie. Binnenkort is dat bijvoorbeeld stofvrij werken. De Inspectie SZW controleert dan niet op andere onderwerpen, behalve natuurlijk als er direct persoonlijk gevaar dreigt. Dan zal de Inspectie SZW direct handhaven door middel van een stillegging.

3. Bij welke type bedrijven controleert de Inspectie SZW?
De Inspectie SZW gaat niet uit van een bouwbedrijf, maar van een bouwplaats. Daarbij maakt de Inspectie SZW geen onderscheid tussen groot of klein, nieuwbouw of renovatie.

4. Wordt deze inspectie vooraf aangekondigd?
Ja, via www.inspectieszw.nl en algemene media als Cobouw en Arbouw. Maar ook via sociale partners zoals Bouwend Nederland, NOA, Onderhoud NL, FNV Bouw en CNV Vakmensen. Bovendien kan men zich via een gratis abonnement op de TNO website (www.inspectieszw.nl/abonneren) automatisch op de hoogte laten stellen van aankomende inspecties en publicaties over inspecties. De feitelijke inspecties worden uiteraard niet aangekondigd.

5. Hoe wordt er geinspecteert op stofvrij werken?
De Inspectie SZW op basis van een inspectiemodule. Daardoor wordt er overal in Nederland op dezelfde wijze geinspecteerd. De inspectiemodule is ook op de website van de Inspectie SZW terug te vinden. Als de inspecteur vaststelt dat het om kwartsstof gaat en wanneer er zichtbaar stof waarneembaar is in de ademhalingszone, dan zit je zonder meer fout en overschrijdt je de grenswaarde. Stof zien is dus fout. De wettelijke grenswaarde van 0,075 milligram per m3 is met het oog niet waarneembaar. Met andere woorden: zie je wel stof dan is die grenswaarde ruim overschreden.

6. Is de Inspectie SZW erg streng?
De Inspectie SZW handhaaft de wet. Maar een deskundige inspecteur heeft wel de bevoegdheid om ruimte te nemen en zaken als bedrijfscultuur en arbozorg mee te nemen in zijn of haar afweging.

7. Wat als men niet stofvrij werkt?
Kwartsstof behoort tot de gevaarlijke stoffen, omdat het kankerverwekkend is. Wordt er niet stofvrij gewerkt, dan volgt een boete. Die kan oplopen tot € 9000 per overtreding en hangt samen met de bedrijfsomvang. Afhankelijk van de feitelijke situatie kan de inspecteur ook besluiten een waarschuwing te geven. Maar ook om de bouw direct stil te leggen als er ernstig gevaar is voor personen.

8. Kan de Inspectie SZW ook een werknemer aanspreken op stofvrij werken?
Ja, maar uitsluitend wanneer de werkgever aantoont alles op orde te hebben.

9. En een onderaannemer of ZZP’er?
Een onderaannemer heeft zijn eigen verantwoordelijkheid voor zijn werknemers en kan dus net als de hoofdaannemer worden aangesproken. De hoofdaannemer heeft een coördinatieverplichting (V&G-plan) als er sprake is van een samenloop van werkzaamheden. De hoofdaannemer is daarvoor verantwoordelijk.
De discussie gaat vaak over een ZZP’er. Van belang is of het een echte ZZP’er betreft of dat het eigenlijk gaat om een uitzendkracht.
Als de hoofdaannemer het gezag voert en bijvoorbeeld bepaalt hoe en met welk materiaal moet worden gewerkt is er geen sprake van een ZZP’er voor de arbowet. Dan is de werkgever verantwoordelijk en krijgt deze bij een overtreding de boete. Maar heeft die ZZP’er een bepaalde mate van vrijheid, dan geldt voor hem of haar hetzelfde als voor een onderaannemer.
De Inspectie SZW heeft over de ZZP’er een aparte brochure uitgebracht (ZZP en de arbowet) waarin precies staat hoe het wettelijk geregeld is.

10. Wanneer controleert de inspectie op stofvrij werken?
Van 14 oktober tot en met 29 november. Dan controleert de Inspectie SZW met 63 inspecteurs door heel Nederland op willekeurige bouwplaatsen op kwartsstofvrij werken.